Skip to main content
  • On-demand Webinar

Mitigate Risks and Formulate Your Regulatory Compliance Plan

Watch UL’s webinar to learn about mitigating product liability risks and meeting regulatory compliance requirements for launching your products in global markets.

Two business professionals looking at a digital map of the world

When planning to launch products in their target markets, manufacturers of consumer electronics and electrical products must navigate the complexities of international product safety and market access — especially regulatory compliance, performance testing and certification. As a global safety science leader, UL leverages deep and diverse technical expertise to answer your questions about key international standards and help you streamline your path to international markets.

Watch UL’s experts in our complimentary webinar to learn about the importance of testing, inspection and certification to mitigate product liability risks. Gain insight into complying with regulatory requirements in the global market to help streamline product launches in your target markets.

Discover how our global presence, in-country support, and testing and certification expertise can help ease your launch process. UL’s new fully-equipped laboratory in Vietnam stands ready to help you achieve compliance and demonstrate your products’ safety while accelerating speed to market. Our experts’ deep technical knowledge can help simplify complexities while driving confidence in your innovations.

This webinar will cover the following topics:

  • Product liability and regulatory compliance
  • Manufacturers’ challenges
  • UL’s solutions and capabilities to support manufacturers in Vietnam
  • Our global capabilities

Để chuẩn bị cho việc đưa sản phẩm mới của doanh nghiệp vào thị trường mới, các công ty trong lĩnh vực điện, điện tử tiêu dùng phải xem xét đến tính phức tạp và các quy định của thị trường mà doanh nghiệp đang hướng đến. Đặc biệt là về chứng nhận chất lượng, tuân thủ quy định thị trường và các thử nghiệm hiệu suất hoạt động.

UL trân trọng kính mời quý khách hàng cùng xem buổi hội thảo trực tuyến miễn phí về tầm quan trọng của Testing - Inspection - Certificate trong việc giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro về trách nhiệm sản phẩm. Đồng thời hiểu thêm về việc tuân thủ quy định chất lượng để đưa sản phẩm của doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

UL có mặt trên toàn cầu và hỗ trợ doanh nghiệp của bạn tại mỗi quốc gia sở tại giúp việc tiếp cận thị trường mới của doanh nghiệp dễ dàng và thuận lợi hơn. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2022, UL bắt đầu đưa vào hoạt động phòng thử nghiệm mới với trang thiết bị hiện đại, tiện nghi góp phần đẩy nhanh quá trình thử nghiệm và chứng nhận chất lượng cho sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, UL sẽ giúp doanh nghiệp của bạn tự tin hơn để tiếp cận các thị trường khó tính trên toàn cầu.

Nội dung của buổi hội thảo trực tuyến:

  • Trách nhiệm sản phẩm và tuân thủ quy định về chất lượng
  • Thách thức của doanh nghiệp
  • Giải pháp và năng lực của UL để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam
  • Năng lực của UL toàn cầu

Language: Vietnamese

Mitigate Risks and Formulate Your Regulatory Compliance Plan

X

Get in touch

Have questions, need specifics? Let's get this conversation started.

Please wait…