Skip to main content
Abstract image of multi-colored dust

Thông báo về Quyền riêng tư

Thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ khách truy cập trang web và cách chúng tôi sử dụng thông tin này.

Ngày có hiệu lực: Ngày 1 tháng 1 năm 2020

Vui lòng dành vài phút để tìm hiểu về Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi. Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng cho trang web này và tất cả các trang web khác (được gọi chung là “Trang web”) được cung cấp hoặc vận hành bởi Underwriters Laboratories Inc. hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết (gọi chung là “UL”), ngoại trừ bất kỳ Trang web UL nào có Thông báo về Quyền riêng tư được đăng riêng. Xin lưu ý rằng Trang web được UL lưu trữ tại Hoa Kỳ và bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp có thể được chuyển đến Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

 • Thông tin bạn cung cấp – Khi bạn đăng ký quyền truy cập vào tài nguyên trực tuyến của UL (bao gồm bất kỳ ứng dụng khách hàng nào), tải xuống tài liệu hoặc biểu mẫu trực tuyến hoàn chỉnh, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như: tên, chức danh, bộ phận chức năng, địa chỉ email, địa chỉ và một số thông tin nhân khẩu học nhất định. Khi đặt hàng hoặc thực hiện giao dịch trên Trang web, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin tài chính như chi tiết thẻ tín dụng. Bạn cũng có thể tự nguyện chia sẻ các thông tin khác như phản hồi, ý kiến hoặc thông tin được chia sẻ thông qua tính năng Liên hệ với chúng tôi.
 • Cookie – Cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của người dùng được gắn liền với thông tin về người dùng. Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi sẽ gửi một hoặc nhiều cookie đến máy tính hoặc thiết bị duyệt web khác của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ, bao gồm lưu trữ tùy chọn của người dùng, cải thiện kết quả tìm kiếm và lựa chọn quảng cáo, và theo dõi xu hướng người dùng. Hầu hết các trình duyệt ban đầu được thiết lập để chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể đặt lại trình duyệt để từ chối tất cả cookie hoặc cho biết thời điểm cookie được gửi đến. Tuy nhiên, một số tính năng và dịch vụ của UL có thể không hoạt động bình thường nếu cookie bị tắt.
 • Web beacon – Các trang web có thể chứa những hình ảnh điện tử (được gọi là “GIF một điểm ảnh” hoặc “web beacon”) cho phép một trang web đếm số người dùng đã truy cập trang đó hoặc truy cập một số cookie nhất định. Chúng tôi sử dụng web beacon để theo dõi hiệu quả của một chiến dịch email và chuyển nhận dạng người dùng duy nhất của một cá nhân (thường ở dạng cookie) và liên kết thông tin cập nhật của bạn vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Hoạt động của chúng tôi là bao gồm các web beacon trong email có định dạng HTML (những thư có hình đồ họa) mà chúng tôi gửi trực tiếp hoặc thông qua các bên thứ ba để xác định, trong số nhiều mục khác, những email nào đã được mở và để lưu ý xem có hành động nào được thực hiện trên email đó không. Nói chung, bất kỳ hình ảnh điện tử nào được xem như một phần của trang web, bao gồm biểu ngữ quảng cáo, đều có thể hoạt động như một web beacon.
 • Thông tin nhật ký – Khi bạn truy cập Trang web thông qua trình duyệt, ứng dụng hoặc máy khách khác, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại một số thông tin nhất định. Thông tin có thể bao gồm như yêu cầu web của bạn, tương tác của bạn với một dịch vụ, địa chỉ Giao thức Internet (IP), loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và giờ yêu cầu của bạn, và một hoặc nhiều cookie có thể xác định duy nhất trình duyệt hoặc tài khoản của bạn.
 • Vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về cookie và web beacon.

Không có thông tin cá nhân nhạy cảm hoặc thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên

UL không có nhu cầu và cũng không muốn thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào (được gọi là dữ liệu trong danh mục đặc biệt ở Liên minh Châu Âu) thông qua Trang web. Tương tự như vậy, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi không nên cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho UL thông qua Trang web. Trang web không cố ý chấp nhận thông tin cá nhân nhạy cảm hoặc thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên từ người dùng Trang web và/hoặc bất kỳ trang web nào của bên thứ ba.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin này

 • Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để giúp cải thiện Trang web, cung cấp nội dung và chức năng phù hợp nhất cho bạn và thiết bị của bạn.
 • Để phân tích việc bạn sử dụng Trang web cho mục đích theo dõi xu hướng và quảng cáo
 • Thông tin chúng tôi thu thập cho phép chúng tôi cập nhật cho bạn các thông báo, sự kiện và dịch vụ mới nhất của UL mà chúng tôi tin rằng có thể bạn quan tâm nếu điều này phù hợp với tùy chọn tiếp thị của bạn.
 • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi thông báo hoặc thông tin quan trọng liên quan đến các dịch vụ bạn đã đặt hàng từ UL, ngay cả khi bạn đã chọn không nhận thông tin tiếp thị của chúng tôi.
 • Để trả lời các câu hỏi và nhận xét, đồng thời cung cấp cho bạn sự hỗ trợ thông qua các kênh truyền thông ưa thích của bạn
 • Để giữ cho Trang web an toàn và bảo mật, đồng thời tuân thủ các yêu cầu và nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi
 • Để thiết lập và quản lý tài khoản người dùng của bạn
 • Đối với bất kỳ mục đích mới nào khác mà chúng tôi thông báo cho bạn trước khi thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Bạn có thể chọn tài nguyên trực tuyến nào, nếu có, của chúng tôi mà bạn muốn tham gia. UL chỉ chia sẻ thông tin cá nhân trong những trường hợp hạn chế sau:

 • Chúng tôi cung cấp thông tin đó cho các công ty con và công ty liên kết của chúng tôi, khi cần thiết để đáp ứng mục đích mà bạn đã gửi dữ liệu cá nhân của mình và đặc biệt nếu cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ, quản trị tài khoản, bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ. Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng các công ty UL tuân thủ chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, thông báo quyền riêng tư này và luật pháp địa phương hiện hành khi xử lý dữ liệu cá nhân. Điều này bao gồm việc có các cơ chế truyền dữ liệu thích hợp như các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu.
 • Đối với các nhà thầu và nhà cung cấp bên thứ ba thực hiện một số chức năng nhất định thay mặt UL, chẳng hạn như gửi email, xóa thông tin lặp lại khỏi danh sách khách hàng, phân tích dữ liệu và xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng, dịch vụ tiếp thị trực tiếp và dịch vụ lưu trữ đám mây. Các bên này chỉ có quyền truy cập vào thông tin đó khi cần thiết để thực hiện chức năng của họ và không được sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.
 • UL, giống như tất cả các công ty, được yêu cầu đáp ứng các yêu cầu hợp pháp từ các cơ quan thực thi pháp luật để truy cập vào các cơ sở và hệ thống của UL cho các mục đích liên quan đến an ninh quốc gia. Truy cập này sẽ bị giới hạn nghiêm ngặt ở dữ liệu liên quan đến phạm vi của yêu cầu và các chủ thể dữ liệu thuộc phạm vi thẩm quyền pháp lý của các yêu cầu.
 • Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân liên quan trực tiếp đến việc điều tra và xử lý vụ kiện hình sự hoặc dân sự hoặc để có hành động ngăn chặn gian lận, lạm dụng hoặc các vi phạm khác đối với Điều khoản sử dụng Trang web của chúng tôi.
 • Đối với các mục đích hợp pháp khác có thể phát sinh như vì lý do bất kỳ vụ sáp nhập, mua lại, tài trợ, bán tài sản của công ty hoặc lợi ích trong công ty, hoặc chuyển dịch vụ sang nhà cung cấp khác, hoặc trong trường hợp mất khả năng thanh toán, phá sản hoặc điều hành bởi bên nhận.

Bảo vệ thông tin của bạn

UL sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để áp dụng các biện pháp bảo mật được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất mát, phá hủy hoặc truy cập bởi những người không được phép. Các biện pháp này bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở:

 • Các biện pháp bảo vệ vật lý như cửa khóa và tủ hồ sơ, kiểm soát việc ra vào các cơ sở của chúng tôi và tiêu hủy an toàn các phương tiện lưu trữ có chứa thông tin cá nhân của bạn.
 • Các biện pháp bảo vệ công nghệ, như sử dụng phần mềm chống vi-rút và bảo vệ điểm cuối, giám sát các hệ thống và trung tâm dữ liệu của chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tuân thủ các chính sách bảo mật của chúng tôi.
 • Các biện pháp bảo vệ tổ chức, như các chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức về bảo mật và quyền riêng tư, để đảm bảo nhân viên hiểu tầm quan trọng và ý nghĩa mà họ phải bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Lưu giữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của bạn nếu thông tin đó vẫn còn cần thiết cho các mục đích mà thông tin đã được thu thập. Các tiêu chí được sử dụng để xác định thời gian lưu giữ của chúng tôi bao gồm:

 • Dữ liệu cần thiết trong bao lâu để cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc để vận hành doanh nghiệp của chúng tôi?
 • Bạn có tài khoản với chúng tôi không? Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu của bạn trong khi tài khoản của bạn đang hoạt động hoặc nếu cần dữ liệu đó để cung cấp dịch vụ cho bạn.
 • Chúng tôi có phải chịu nghĩa vụ pháp lý, hợp đồng hoặc tương tự để giữ lại dữ liệu của bạn không? Ví dụ có thể bao gồm luật lưu giữ dữ liệu bắt buộc trong khu vực pháp lý hiện hành, lệnh của chính phủ để bảo quản dữ liệu liên quan đến một cuộc điều tra, hoặc dữ liệu phải được giữ lại cho mục đích hợp đồng hoặc kiện tụng.

Truy cập và kiểm soát thông tin của bạn

Bạn có các quyền sau đây trong hầu hết các trường hợp:

 • Quyền truy cập – Quyền được biết liệu dữ liệu liên quan đến bạn có đang được xử lý hay không và nếu có, quyền truy cập vào dữ liệu đó với một vài ngoại lệ.
 • Quyền sửa chữa – Quyền đảm bảo dữ liệu được lưu giữ về bạn là chính xác, và nếu không, thì yêu cầu sửa dữ liệu.
 • Quyền xóa hoặc quyền được lãng quên – Trường hợp UL không có cơ sở pháp lý quan trọng để giữ lại thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền hạn chế xử lý – Trong một số trường hợp, bạn có quyền giới hạn cách UL xử lý thông tin cá nhân của bạn nếu UL không có cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục xử lý.
 • Quyền được thông báo – UL có trách nhiệm cung cấp cho bạn thông tin có trong thông báo về quyền riêng tư này và trả lời các câu hỏi nếu bạn yêu cầu thêm chi tiết về bất cứ nội dung nào trong thông báo.
 • Quyền di chuyển dữ liệu – Quyền có được bản sao dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho UL, ở định dạng bạn có thể dễ dàng lấy đi và tải lên thiết bị khác.
 • Quyền phản đối – Bạn có quyền rút lại sự đồng ý hoặc phản đối việc xử lý khi việc xử lý dựa trên sự đồng ý hoặc lợi ích hợp pháp làm cơ sở hợp pháp, với một số ngoại lệ.

Đối với nhiều dịch vụ, chúng tôi cung cấp các cơ chế để bạn truy cập điện tử và cập nhật thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của bạn. Bạn có thể chọn không nhận email quảng cáo từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết được cung cấp trong email quảng cáo của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi tại abuse@ul.com. Sau khi bỏ chọn, bạn sẽ không còn nhận được thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo nhưng sẽ tiếp tục nhận được các email khác, chẳng hạn như thông báo quan trọng hoặc thông tin liên quan đến các dịch vụ bạn đã đặt hàng từ UL. Đối với cookie/công cụ theo dõi, bạn có thể nhấp vào liên kết “Thông tin thêm” trên bất kỳ biểu ngữ cookie UL nào để kiểm tra xem tùy chọn có chính xác hay không. Bạn có thể cung cấp sự đồng ý một cách có chọn lọc và rút lại sự đồng ý thông qua liên kết đó. Bạn cũng có thể gửi bất kỳ yêu cầu nào đến gdpr@ul.com hoặc hoàn thành biểu mẫu yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân trực tuyến của chúng tôi.

Cư dân California: Quyền riêng tư của bạn ở California

Luật pháp California cho phép cư dân nhận: (1) danh sách các loại thông tin cá nhân mà UL đã thu thập về họ, (2) danh tính của bất kỳ bên thứ ba nào mà UL đã tiết lộ thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh hoặc bán thông tin cá nhân trong năm dương lịch trước đó và (3) các loại thông tin cá nhân được tiết lộ hoặc bán cho các bên thứ ba đó. Luật California yêu cầu chúng tôi yêu cầu một số thông tin cá nhân nhất định để xác minh danh tính của bạn trước khi đưa ra những tiết lộ này và cấm phân biệt đối xử dựa trên việc bạn thực hiện các quyền này.  Bạn có thể gửi yêu cầu tiết lộ bằng cách liên hệ với chúng tôi tại gdpr@ul.com, hoặc hoàn thành biểu mẫu yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân trực tuyến của chúng tôi. Xin lưu ý rằng UL không bán thông tin cá nhân cho bên thứ ba hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba.  

Câu hỏi hoặc mối quan tâm

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về bất kỳ điều nào ở trên, có mối quan tâm hoặc cần thông tin về việc xem Thông báo Quyền riêng tư này ở các định dạng khác, bạn có thể liên hệ với Giám đốc Bảo mật Dữ liệu của UL tại gdpr@ul.com và, nếu bạn cư trú tại Liên minh Châu Âu và cảm thấy có cơ sở để làm như vậy, bạn có quyền khiếu nại với Ủy viên Bảo vệ Dữ liệu Ireland:  https://www.dataprotection.ie/docs/complaints/1592.htm.