Skip to main content
Person viewing an iPad

Chính sách trực tuyến

Các thỏa thuận chi phối việc bạn sử dụng UL.com

Chào mừng bạn đến với UL.com. Tại UL, chúng tôi luôn chú trọng mang đến cho khách truy cập trải nghiệm mang tính tương tác cao và phù hợp với cá nhân, đồng thời vẫn bảo vệ quyền của chúng tôi và quyền của người dùng. Chúng tôi đã soạn thảo các chính sách này để quy định hoạt động sử dụng UL.com của bạn và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các nội dung, dịch vụ tuân theo những chính sách này của mình. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ các chính sách này. Bạn có thể xem lại chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Xin lưu ý rằng việc truy cập UL.com đồng nghĩa rằng bạn đã chấp thuận các điều kiện này và bạn hiểu rằng chúng tôi có quyền cập nhật các chính sách này theo thời gian mà không cần thông báo với bạn.      

Giới thiệu về Cookie

Thông tin về các cookie mà chúng tôi sử dụng trên UL.com, những thông tin mà cookie thu thập, cách chúng tôi sử dụng và tùy chọn về cookie dành cho bạn.

Chính sách về quyền riêng tư

Cách chúng tôi sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân đã thu thập về bạn khi bạn sử dụng UL.com, cũng như quyền của bạn liên quan đến việc sử dụng các dữ liệu này.

Điều khoản sử dụng

Điều khoản và điều kiện áp dụng khi sử dụng UL.com, khi sử dụng trang web này đồng nghĩa bạn đã chấp thuận các thỏa thuận này.

Yêu cầu truy cập của chủ thể dữ liệu

Theo GDPR, CCPA và nhiều quy định bảo vệ dữ liệu toàn cầu khác, bạn có quyền truy cập một số thông tin về dữ liệu cá nhân của mình.

Khai báo thuế Vương quốc Anh

Chi tiết về trách nhiệm Thuế Vương quốc Anh, được đăng tải phù hợp với Phần 2, Phụ lục 19 của Đạo luật tài chính năm 2016.