Skip to main content
aerial photo of a flower farm

Điều khoản sử dụng

Các điều khoản này quy định hoạt động truy cập và sử dụng trang web UL.com của bạn.

Underwriters Laboratories Inc. (“UL”) cùng các công ty con và công ty liên kết của UL chào mừng bạn ghé thăm Trang web UL.com (“Trang web”). Trang web này do UL sở hữu và vận hành từ các văn phòng tại Northbrook, Illinois. UL cấp cho bạn quyền truy cập vào Trang web, cùng các tính năng và dịch vụ từ Trang web như video được nhúng, bài đăng, v.v., phù hợp theo các Điều khoản sử dụng (“Điều khoản”) dưới đây. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này trước khi sử dụng Trang web.

1. Chấp nhận các điều khoản

Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản và điều kiện được nêu trong các Điều khoản này. Nếu bạn không chấp thuận tất cả những Điều khoản này, bạn không nên truy cập hoặc sử dụng Trang web.

a. Thay đổi các điều khoản

UL có quyền điều chỉnh, sửa đổi, cập nhật hoặc xóa các Điều khoản này vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo với bạn. Những phần điều chỉnh, sửa đổi, cập nhật hoặc xóa này sẽ có hiệu lực ngay tức thì sau khi đăng tải. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi chúng tôi đăng tải các thay đổi nêu trên, bạn sẽ được coi là đã chấp thuận các thay đổi đó. Bên cạnh đó, UL cũng có quyền thay đổi hoặc ngừng cung cấp bất kỳ phương diện, dịch vụ và tính năng nào của Trang web (ví dụ: nội dung, tính khả dụng, v.v.) vào bất kỳ lúc nào. 

b. Ngôn ngữ của các điều khoản

Khi UL cung cấp bản dịch cho bản Điều khoản bằng tiếng Anh, bạn đồng ý rằng chúng tôi cung cấp bản dịch đó chỉ để thuận tiện cho bạn và bản Điều khoản bằng tiếng Anh sẽ quy định hoạt động sử dụng Trang web của bạn. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa nội dung của bản Điều khoản bằng tiếng Anh và bản dịch, thì bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

2. Phạm vi sử dụng

Trang web hướng đến cung cấp thông tin cho cá nhân bạn và cho mục đích sử dụng phi thương mại. Nghiêm cấm hành vi sử dụng mang tính thương mại, sao chép, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc tài liệu nào khác được cung cấp qua Trang web mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản từ UL. Bạn đồng ý chỉ sử dụng Trang web cho các mục đích hợp pháp và được Điều khoản cho phép. Cụ thể, bạn đồng ý không truy cập (hay cố tình truy cập), hoặc truy xuất dữ liệu một cách có hệ thống từ bất kỳ phần nào của Trang web thông qua các phương tiện tự động hóa bất kỳ (bao gồm sử dụng tập lệnh, bot hoặc trình thu thập web). Nghiêm cấm hành vi thu thập dữ liệu từ Trang web bằng các phương tiện tự động hóa hoặc khai thác thông tin. Bạn đồng ý sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào can thiệp hoặc làm gián đoạn Trang web hoặc ảnh hưởng đến việc sử dụng và tận hưởng trải nghiệm Trang web của bất kỳ bên nào khác.

a. Nội dung người dùng

Trang web có thể chứa bảng tin và các khu vực khác mà bạn có thể đăng hoặc tải thông báo hoặc nội dung khác do người dùng tạo lên như video, ảnh, blog, bình luận hoặc tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung người dùng”). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả Nội dung người dùng mà bạn tải hoặc đăng lên Trang web. UL không kiểm soát Nội dung người dùng và vì vậy, không đảm bảo độ chính xác, tính toàn vẹn hay chất lượng của Nội dung người dùng đó. Trong mọi trường hợp, UL không chịu hoặc không có bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ Nội dung người dùng nào hay bất kỳ khiếu nại, thiệt hại hoặc tổn thất nào do các nội dung đó được sử dụng và/hoặc xuất hiện trên Trang web này. Theo tài liệu này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết trong và đối với tất cả Nội dung người dùng mà bạn cung cấp và các thông tin chứa trong đó, đồng thời những Nội dung người dùng này sẽ không xâm phạm, vi phạm hoặc chiếm dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hay các quyền khác của bên thứ ba hoặc sẽ không chứa bất kỳ thông tin nào mang tính phỉ báng, gây hại hoặc bất hợp pháp. Bạn cũng xác nhận rằng UL có thể thực hiện sàng lọc trước Nội dung người dùng hoặc không, nhưng UL và những người được UL ủy quyền có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ), theo toàn quyền quyết định của mình, thực hiện sàng lọc trước, từ chối hoặc xóa Nội dung người dùng bất kỳ có trên Trang web. Không giới hạn nội dung nêu trên, UL và những người được UL ủy quyền có quyền xóa bất kỳ Nội dung người dùng nào vi phạm Điều khoản hoặc gây phản cảm.

UL không tuyên bố quyền sở hữu đối với bất kỳ Nội dung người dùng nào bạn đăng, gửi hoặc tải lên Trang web. Bằng cách gửi, đăng hoặc tải Nội dung người dùng lên Trang web, bạn tự động và theo tài liệu này cấp cho UL, các chi nhánh và công ty con của UL quyền và giấy phép có phạm vi trên toàn cầu, không có bản quyền, có hiệu lực vĩnh viễn, không thể thu hồi, không độc quyền và có thể chuyển nhượng để sử dụng, phát hành, biểu diễn, hiển thị, trưng bày, tái tạo, sửa đổi, thích ứng, chỉnh sửa, dịch, tạo các sản phẩm phái sinh, kết hợp vào các tác phẩm khác, phân phối, cấp phép lại hoặc khai thác các Nội dung người dùng đó (toàn bộ hay một phần) ở bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện đã biết hoặc sẽ được phát triển về sau. Bạn cũng cho phép mọi người dùng khác truy cập, xem, lưu trữ hoặc tái tạo Nội dung người dùng cho mục đích sử dụng cá nhân của người dùng đó.

Nếu bạn đăng hoặc tải bất kỳ Nội dung người dùng nào lên Trang web, bạn cũng đồng ý với những quy tắc ứng xử sau đây:

 • Bạn đồng ý không đăng hoặc tải bất kỳ Nội dung người dùng nào vi phạm hoặc xâm phạm quyền của người khác theo bất kỳ cách nào, bao gồm các tuyên bố có thể làm mất danh dự, gây phiền toái, đeo bám hoặc đe dọa những người khác;
 • Bạn đồng ý rằng, nếu cần thiết, đối với mỗi một cá nhân có thể định danh trong bất kỳ Nội dung người dùng nào bạn tải hoặc đăng lên, bạn đã được họ cho phép dùng tên hoặc các thông tin tương tự của họ theo cách thức dự định của Trang web;
 • Bạn đồng ý không đăng hoặc tải bất kỳ Nội dung người dùng nào bất hợp pháp, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, xâm phạm, làm mất danh dự, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, mang tính thù địch hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc phản cảm;
 • Bạn đồng ý không đăng hoặc tải bất kỳ Nội dung người dùng nào vi phạm bất kỳ luật nào hoặc tham gia vào hoạt động sẽ cấu thành hành vi phạm tội hình sự hoặc gây ra trách nhiệm dân sự;
 • Bạn đồng ý không đăng hoặc tải bất kỳ Nội dung người dùng nào ủng hộ hoặc hướng dẫn về các hoạt động phi pháp hoặc thảo luận về các hoạt động bất hợp pháp với ý định thực hiện các hoạt động đó;
 • Bạn đồng ý không đăng hoặc tải bất kỳ Nội dung người dùng nào chứa bất kỳ nội dung quảng cáo, tiếp thị hoặc lôi kéo cho các sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc bất kỳ nội dung quảng cáo trái phép hoặc không mong muốn, tài liệu quảng bá, “thư rác”, “spam”, “thư liên hoàn”, “các hình thức kinh doanh đa cấp” hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo nào khác;
 • Bạn đồng ý không mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhân viên của UL, hoặc tuyên bố sai sự thật hay xuyên tạc về mối liên kết của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào;
 • Bạn đồng ý không “đeo bám” hoặc quấy rối người khác;
 • Bạn đồng ý không thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về những người dùng khác hoặc vi phạm quyền riêng tư của người dùng khác;
 • Bạn đồng ý không đăng hoặc tải bất kỳ Nội dung người dùng nào chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm hay phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông nào;
 • Bạn đồng ý không tái tạo, nhân bản, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào đối với bất kỳ phần nào của Trang web; và
 • Bạn đồng ý không tải hoặc đăng bất kỳ Nội dung người dùng nào vi phạm, xâm phạm hoặc chiếm dụng bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền công khai hoặc các quyền sở hữu trí tuệ hay quyền sở hữu khác của bên thứ ba bất kỳ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi thiệt hại phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, quyền công khai hay các quyền sở hữu khác hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác do gửi các nội dung đó. Bất kỳ cá nhân nào được UL xác định, theo toàn quyền quyết định của UL, là đã vi phạm các quyền của người khác sẽ bị cấm gửi hoặc đăng thêm bất kỳ tài liệu nào khác lên Trang web.
b. Đề xuất gửi cho UL qua Trang web

Bằng cách gửi ý tưởng, đề nghị, tài liệu và/hoặc đề xuất (“Đề xuất”) cho UL thông qua trang đề xuất hoặc phản hồi của UL, bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (a) các Đề xuất của bạn không chứa bất kỳ thông tin bí mật hoặc độc quyền nào; (b) UL không chịu bất kỳ nghĩa vụ đảm bảo tính bảo mật nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến các Đề xuất đó; (c) UL có quyền sử dụng hoặc tiết lộ (hoặc chọn không sử dụng hoặc tiết lộ) các Đề xuất của bạn vì bất kỳ mục đích nào, theo bất kỳ cách thức nào, bằng bất kỳ phương tiện nào trên toàn thế giới; (d) UL có thể đã có những nội dung tương tự như các Đề xuất đang trong giai đoạn cân nhắc hoặc phát triển; (e) các Đề xuất của bạn sẽ tự động trở thành tài sản của UL mà không tạo ra bất kỳ nghĩa vụ nào lên UL đối với bạn và theo tài liệu này, bạn chuyển nhượng cho UL tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi (bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ) trong các Đề xuất đó; và (f) bạn không được quyền nhận bất kỳ khoản bồi thường hoặc hoàn trả nào từ UL trong bất kỳ trường hợp nào.

3. Sở hữu trí tuệ

Bạn xác nhận rằng Trang web chứa nội dung bằng văn bản, phần mềm, logo, khẩu hiệu, hình ảnh, video, đồ họa, nhạc và âm thanh cùng các nội dung khác (gọi chung là “Nội dung”) được bảo vệ bằng bản quyền, nhãn hiệu, bao bì thương mại, bằng sáng chế, bí mật thương mại và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác. Nội dung và tất cả các quyền của nội dung là tài sản độc quyền của UL hoặc các bên cấp phép của UL. Không giới hạn tính phổ quát của nội dung nêu trên, UL sở hữu bản quyền trong việc lựa chọn, điều phối, sắp xếp và cải thiện các Nội dung đó, cũng như một phần hoặc toàn bộ các nội dung gốc của UL. Bạn không được sao chép, sửa đổi, dịch ngược, thiết kế ngược, phát hành, phân phối, truyền, tham gia chuyển nhượng hoặc bán, tạo các sản phẩm phái sinh hoặc khai thác theo bất kỳ cách thức nào đối với bất kỳ Nội dung nào, một phần hoặc toàn bộ, mà không có sự đồng ý rõ ràng của UL và các bên cấp phép của UL hoặc không được luật pháp hiện hành cho phép rõ ràng. Bạn xác nhận rằng bạn không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với các Nội dung khi sử dụng Trang web.

Bạn đồng ý rằng tất cả các nhãn hiệu, dấu chứng nhận, tên thương mại, dấu dịch vụ cùng các logo UL và đặc trưng thương hiệu khác của UL, công ty con và chi nhánh của UL (gọi chung là “Dấu chứng nhận UL”) là tài sản độc quyền của UL hoặc công ty con hoặc chi nhánh của UL. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của UL, bạn đồng ý không trưng bày hoặc sử dụng Dấu chứng nhận UL theo bất kỳ cách thức nào. Không hạn chế tính phổ quát của nội dung nêu trên, không chi tiết nào trong tài liệu này được hiểu là cấp cho bạn bất kỳ quyền sử dụng nào đối với dấu chứng nhận UL.

4. Quảng cáo và khuyến mại

UL có quyền chạy các nội dung quảng cáo và khuyến mại từ các bên thứ ba khác trên Trang web. Các giao dịch kinh doanh hoặc thư tín trao đổi của bạn với các bên thứ ba đó, hoặc việc bạn tham gia vào chương trình khuyến mại của họ, cùng với mọi điều khoản, điều kiện, đảm bảo hoặc tuyên bố liên quan đến những giao dịch đó, hoàn toàn là giữa bạn và bên thứ ba đó. UL không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do bất kỳ giao dịch nào nêu trên gây ra hoặc là kết quả của sự hiện diện của các nhà quảng cáo bên thứ ba trên Trang web.

5. Tuân thủ bản quyền

UL tôn trọng quyền của tất cả các chủ sở hữu bản quyền và đã áp dụng và thực hiện chính sách cho phép chấm dứt những người dùng có hành vi vi phạm quyền của các chủ sở hữu bản quyền trong những tình huống thỏa đáng. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép hoặc sử dụng theo cách cấu thành hành vi vi phạm bản quyền, xin hãy cung cấp cho UL những thông tin sau đây theo quy định của Đạo luật giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với vi phạm bản quyền trực tuyến của Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số, mục 17 Pháp điển Hoa Kỳ 512:

 1. Chữ ký vật lý hoặc chữ ký điện tử của người được ủy quyền đứng ra thay mặt chủ sở hữu của bản quyền bị cáo buộc là vi phạm;
 2. Chứng cứ xác minh tác phẩm bản quyền đã được khiếu nại là vi phạm hoặc danh sách đại diện các tác phẩm tại trang web nếu nhiều tác phẩm có bản quyền tại một trang trực tuyến được trình bày trong một thông báo duy nhất;
 3. Chứng cứ xác minh tài liệu đã được khiếu nại là vi phạm hoặc là đối tượng của hành vi vi phạm và cần được loại bỏ hoặc bị vô hiệu hóa quyền truy cập, cũng như đầy đủ thông tin cho phép chúng tôi định vị tài liệu đó;
 4. Các thông tin đủ để cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại;
 5. Tuyên bố rằng dựa trên thiện chí tốt, bên khiếu nại tin là việc sử dụng tài liệu theo cách thức bị khiếu nại chưa có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền, người đại diện hoặc luật bản quyền; và
 6. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và sẽ chịu hình phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền đứng ra thay mặt cho chủ sở hữu của bản quyền bị cáo buộc là vi phạm.

Để thắc mắc về bản quyền theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số, vui lòng liên hệ với UL tại: legal.department@us.ul.com

6. Liên kết

Để thuận tiện cho bạn, Trang web có thể chứa, hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp, liên kết dẫn đến các trang web hoặc tài nguyên khác. Bạn xác nhận và đồng ý rằng UL không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của những trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó, và UL cũng không ủng hộ và chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu nào có trên hoặc được cung cấp từ những trang web hoặc tài nguyên đó. Bạn cũng xác nhận và đồng ý rằng UL sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do hoặc bị cáo buộc là do hoặc có liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào những nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ có trên hoặc được cung cấp qua bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào như vậy. Vui lòng đọc chính sách điều khoản sử dụng của các công ty hoặc trang web bất kỳ khác mà bạn có thể liên kết đến từ trang web của chúng tôi. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được liên kết đến Trang web, bạn tự chịu mọi rủi ro khi làm vậy. Hơn nữa, các liên kết không ngụ ý rằng UL có mối liên hệ hoặc liên hợp với trang web được liên kết hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào đã được ủy quyền để sử dụng bất kỳ Dấu chứng nhận UL nào.

Để thiết lập siêu liên kết đến Trang web, bạn phải liên hệ với UL để được UL phê duyệt liên kết đó. Bạn chỉ được sử dụng văn bản và hình ảnh mà UL cung cấp hoặc phê duyệt, theo cách thức và ở vị trí mà UL chỉ định, và bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện mà UL cung cấp tại thời điểm đó.

7. Khước từ trách nhiệm đảm bảo; giới hạn trách nhiệm pháp lý

BẠN TỰ CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB. TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ

“SẴN CÓ”. UL, CÁC CÔNG TY CON VÀ CHI NHÁNH CỦA UL, VÀ MỖI NGƯỜI ỦY THÁC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, NHÀ THẦU, ĐỐI TÁC, NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG VÀ BÊN CẤP PHÉP TƯƠNG ỨNG KHƯỚC TỪ MỘT CÁCH RÕ RÀNG MỌI TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở: (i) CÁC ĐẢM BẢO NGỤ Ý VỀ QUYỀN SỞ HỮU, TÍNH THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ; (ii) KHÔNG VI PHẠM; (iii) RẰNG TRANG WEB SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, ĐƯỢC CUNG CẤP KỊP THỜI, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG CÓ LỖI; VÀ (iv) LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU NÀO KHÁC MÀ BẠN CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB.

UL, CÁC CÔNG TY CON VÀ CHI NHÁNH CỦA UL, VÀ MỖI NGƯỜI ỦY THÁC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, NHÀ THẦU, ĐỐI TÁC, NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG HOẶC BÊN CẤP PHÉP TƯƠNG ỨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO NHỮNG HÀNH VI PHỈ BÁNG, XÚC PHẠM HOẶC PHI PHÁP CỦA NGƯỜI DÙNG TRANG WEB HOẶC BÊN THỨ BA VÀ BẠN TỰ CHỊU TOÀN BỘ RỦI RO CHO THIỆT HẠI CỦA NHỮNG ĐIỀU NÊU TRÊN.

BẠN CÓ TOÀN QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỊU MỌI RỦI RO KHI TRUY CẬP CÁC NỘI DUNG ĐÃ TẢI XUỐNG BẤT KỲ HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, ĐỒNG THỜI BẠN SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ THEO TÀI LIỆU NÀY TỪ BỎ BẤT KỲ VÀ TOÀN BỘ KHIẾU NẠI VÀ NGUYÊN NHÂN KHỞI KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN MỌI THIỆT HẠI XẢY RA VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH, QUYỀN TRUY CẬP INTERNET, THIẾT BỊ HIỂN THỊ HOẶC TẢI XUỐNG HOẶC TỔN THẤT DỮ LIỆU DO TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO NÊU TRÊN.

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý MỘT CÁCH RÕ RÀNG RẰNG UL, CÁC CÔNG TY CON VÀ CHI NHÁNH CỦA UL, VÀ MỖI NGƯỜI ỦY THÁC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, NHÀ THẦU, ĐẠI DIỆN, ĐỐI TÁC, NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG VÀ BÊN CẤP PHÉP TƯƠNG ỨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN CHO CÁC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH HẬU QUẢ HOẶC RĂN ĐE, THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, THIỆN CHÍ, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC CÁC TỔN THẤT PHI VẬT THỂ KHÁC (KỂ CẢ NẾU UL ĐÃ ĐƯỢC CHO BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ), XUẤT PHÁT TỪ: (I) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB; (ii) CHI PHÍ MUA HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ THAY THẾ; (iii) VIỆC TRUY CẬP HOẶC THAY ĐỔI TRÁI PHÉP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TRUYỀN HOẶC DỮ LIỆU CỦA BẠN; (iv) TUYÊN BỐ HOẶC HÀNH VI CỦA BÊN THỨ BA BẤT KỲ TRÊN TRANG WEB; HOẶC (v) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB. MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ NHỮNG ĐẢM BẢO NHẤT ĐỊNH HOẶC GIỚI HẠN HAY LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC MANG TÍNH HẬU QUẢ. THEO ĐÓ, MỘT SỐ GIỚI HẠN NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

8. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho UL, các công ty con và chi nhánh của UL, cùng mỗi người ủy thác, cán bộ, nhân viên, đại diện, nhà thầu, đối tác, nhà cung cấp nội dung và bên cấp phép tương ứng khỏi bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý, do bên thứ ba bất kỳ thực hiện có nguyên nhân hoặc phát sinh từ: (A) Nội dung bạn gửi, đăng tải, truyền tải, sửa đổi hoặc cung cấp qua Trang web; (B) việc bạn sử dụng Trang web; (C) việc bạn vi phạm các Điều khoản này; hoặc (D) việc bạn vi phạm quyền bất kỳ của người khác.

9. Chấm dứt

UL có quyền chấm dứt, giới hạn hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Trang web tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo cho bạn. Cơ sở cho việc chấm dứt, giới hạn quyền truy cập hoặc đình chỉ nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn ở: (A) hành vi vi phạm hoặc xâm phạm các Điều khoản này (bao gồm mọi Điều khoản bổ sung); (B) theo yêu cầu của cơ quan hành pháp hoặc cơ quan chính quyền khác; (C) Trang web (hoặc bất kỳ phần nào của Trang web) ngừng hoạt động hoặc có các sửa đổi trọng yếu; (D) các vấn đề hoặc sự cố kỹ thuật hay bảo mật ngoài dự kiến; và/hoặc (E) việc bạn tham gia vào các hoạt động lừa đảo hoặc phi pháp. Ngoài ra, bạn cũng đồng ý rằng tất cả các hành động chấm dứt, giới hạn quyền truy cập và đình chỉnh vì lý do chính đáng sẽ được thực hiện theo toàn quyền quyết định của UL và UL sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về hành động chấm dứt tài khoản, mọi địa chỉ email liên kết hoặc quyền truy cập của bạn vào Trang web.

10. Phân xử trọng tài

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý rằng: (1) mọi khiếu nại, tranh chấp hoặc tranh cãi mà Bạn có thể có với UL, phát sinh từ, liên quan đến hoặc có liên hệ theo bất kỳ cách nào với các Điều khoản hoặc Trang web này, sẽ chỉ được giải quyết bằng hình thức phân xử trọng tài có hiệu lực ràng buộc và quyết định cuối cùng do Hiệp hội trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”) thi hành và sẽ được thực hiện trước một vị trọng tài duy nhất tuân theo Quy tắc và Thủ tục hiện hành mà AAA lập ra (“Quy tắc và Thủ tục”); (2) việc phân xử trọng tài sẽ được tổ chức tại một địa điểm do AAA xác định tuân theo Quy tắc và Thủ tục (miễn là địa điểm đó thuận tiện và hợp lý cho bạn) hoặc tại một địa điểm khác mà bạn và UL đồng thuận; (3) vị trọng tài sẽ áp dụng luật pháp Illinois phù hợp với Đạo luật trọng tài liên bang và pháp quy về thời hiệu hiện hành, đồng thời sẽ bồi thường đặc quyền mà luật pháp công nhận; (4) sẽ không có thẩm quyền nào được phép phân xử các khiếu nại trên cơ sở tập thể hoặc đại diện; quá trình phân xử chỉ có thể ra quyết định về khiếu nại riêng của bạn và/hoặc của UL; và vị trọng tài không được tổng hợp hoặc ghép khiếu nại của bạn chung với những người khác hoặc bên khác có tình huống tương tự; (5) trong trường hợp bạn có thể chứng minh rằng chi phí trọng tài là quá cao so với chi phí kiện tụng, UL sẽ thanh toán phí tố tụng và điều trần liên quan đến quy trình trọng tài mà vị trọng tài cho là cần thiết để việc phân xử bằng hình thức trọng tài không trở nên quá tốn kém; và (6) ngoại trừ phần phụ số (4) nêu trên, nếu bất kỳ phần nào trong quy định về trọng tài này được coi là không có hiệu lực, không thể thực thi hoặc bất hợp pháp hay mâu thuẫn với Quy tắc và Thủ tục do AAA lập ra, thì phần còn lại của quy định về trọng tài này vẫn có hiệu lực và được hiểu tuân theo các điều khoản khác như thể quy định không có hiệu lực, không thể thực thi, bất hợp pháp hoặc mẫu thuẫn đó không có trong tài liệu này. Tuy nhiên, nếu phát hiện thấy phần phụ số (4) không có hiệu lực, không thể thực thi hoặc bất hợp pháp, thì toàn bộ Quy định về trọng tài này sẽ bị vô hiệu, khi đó, cả bạn và UL đều không được phân xử tranh chấp của mình. Để biết thêm thông tin về AAA cùng Quy tắc và Thủ tục của cơ quan này, bạn có thể truy cập trang web của AAA tại địa chỉ http://www.adr.org.

11. Quyền riêng tư và thông tin cá nhân

Để biết thêm thông tin về cách UL thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, vui lòng tham khảo Chính sách về quyền riêng tư. Bạn đồng ý với cách sử dụng dữ liệu của mình tuân theo Chính sách về quyền riêng tư của UL.

12. Người dùng quốc tế

Trang web này do UL quản lý từ các văn phòng của UL ở Northbrook, Illinois, Hoa Kỳ. Mọi tài liệu được công bố trên Trang web có thể đề cập đến các sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ không được cung cấp ở quốc gia của bạn. Vui lòng tham vấn đầu mối kinh doanh UL tại địa phương bạn về vấn đề này.

Ngoài ra, UL không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính phù hợp hoặc khả dụng của Trang web tại các địa điểm khác ngoài Hoa Kỳ. Nghiêm cấm truy cập Trang web từ các vùng lãnh thổ nơi nội dung của Trang web là bất hợp pháp.

Không được sử dụng Trang web hoặc xuất thông tin và tài liệu theo cách vi phạm luật xuất khẩu của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác. Nếu bạn truy cập Trang web từ một địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ, bạn chịu trách nhiệm tuân thủ toàn bộ luật pháp hiện hành.

13. Các điều khoản khác

a. Luật điều chỉnh và thẩm quyền xét xử

Bạn và UL đều đồng ý rằng các Điều khoản này và mối quan hệ giữa các bên sẽ được điều chỉnh theo luật pháp của tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ mà không xét đến bất kỳ quy định pháp luật hoặc quy tắc mâu thuẫn nào khác, đồng thời bất kỳ và tất cả các khiếu nại, lý do khởi kiện hoặc tranh chấp (bất kể lý thuyết) phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này, hoặc mối quan hệ giữa bạn và UL, sẽ chỉ được đem ra phân xử tại các tòa án nằm ở Quận Cook hoặc Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của Illinois. Bạn và UL đều đồng ý tuân thủ thẩm quyền xét xử cá nhân riêng của các toà án nằm ở Quận Cook hoặc Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của Illinois, đồng thời đồng ý từ bỏ bất kỳ và tất cả các kháng cáo chống lại việc thi hành thẩm quyền xét xử của các tòa án nêu trên đối với các bên, cũng như chống lại nơi xử án của các tòa án nêu trên.

b. Thoả thuận tổng thể

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và UL và sẽ quy định hoạt động sử dụng Trang web của bạn, có hiệu lực thay thế cho mọi phiên bản Điều khoản trước đó giữa bạn và UL liên quan đến Trang web. Bạn đồng ý rằng, trừ khi được nêu rõ ràng trong các Điều khoản này, sẽ không có bên thụ hưởng thứ ba nào cho các Điều khoản này. Tiêu đề các phần trong Điều khoản này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hay hợp đồng nào.

c. Thỏa thuận riêng biệt

Bạn có thể có các thỏa thuận khác với UL hoặc chi nhánh hay công ty con của UL. Các thỏa thuận đó có tính riêng biệt và bổ sung cho Điều khoản này. Các Điều khoản này không có hiệu lực sửa đổi, hiệu chỉnh hay điều chỉnh điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn có với UL.

d. Không có lời khuyên chuyên môn

Thông tin được cung cấp trên Trang web nhằm mục đích làm tài nguyên thông tin chung liên quan đến các vấn đề được trình bày và không được điều chỉnh theo tình huống đặc thù của bạn. Bạn không nên diễn giải các thông tin này thành lời khuyên pháp lý, kế toán hay chuyên môn khác. Bạn tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng thông tin trên Trang web này.

e. Pháp quy về thời hiệu

Bạn đồng ý rằng, bất kể các pháp quy hoặc điều luật quy định điều ngược lại, mọi khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc các Điều khoản này phải được nộp đơn trong vòng một (1) năm kể từ khi phát sinh khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện, nếu không sẽ vĩnh viễn hết hiệu lực.

f. Khước từ và hiệu lực từng phần của các điều khoản

Việc UL không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản này sẽ không được coi là hành vi khước từ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này bị tòa án có thẩm quyền xét xử cho là không có hiệu lực, thì các bên vẫn đồng ý rằng tòa án cần cố gắng thực hiện ý định của các bên như được phản ánh trong quy định đó và các quy định khác trong Điều khoản vẫn giữ nguyên hiệu lực và giá trị.