Skip to main content
Engineer taking notes.
  • Service

Dịch vụ Giám sát: Kiểm tra chứng nhận tại chỗ liên tục

Hiểu được các yêu cầu kiểm tra liên tục đối với Chứng nhận UL.

Liên hệ với chúng tôi

Quá trình chứng nhận không dừng lại khi hoàn thành quá trình thử nghiệm và đánh giá sản phẩm. Sau khi quý khách đã nhận được Chứng nhận UL, chúng tôi sẽ bắt đầu kiểm tra chứng nhận tại chỗ liên tục, hay còn được gọi là chương trình Dịch vụ Giám sát, tại các cơ sở sản xuất sản phẩm. Chương trình Dịch vụ Giám sát được thiết kế để xác nhận rằng nhà sản xuất tiếp tục sản xuất các sản phẩm có Chứng nhận UL tuân thủ các yêu cầu của chứng nhận. Công việc này diễn ra thông qua hoạt động kiểm tra và đánh giá nhà máy tại các địa điểm sản xuất các sản phẩm có Chứng nhận UL và được dán Dấu chứng nhận UL.        

Khi nào việc kiểm tra chứng nhận tại chỗ sẽ bắt đầu?

Chương trình Dịch vụ Giám sát hàng đầu trong ngành của chúng tôi tiếp tục xác nhận sự tuân thủ sau khi sản phẩm đã được chứng nhận. 

Dịch vụ chứng nhận liên tục này diễn ra thông qua hoạt động kiểm tra và đánh giá tại các địa điểm nơi các sản phẩm có Chứng nhận UL được sản xuất, lắp ráp, chế tạo, xử lý, hoàn thiện hoặc nơi sản phẩm được lưu trữ hoặc dán nhãn Dấu chứng nhận UL.    

Dịch vụ chứng nhận liên tục của chúng tôi tập trung vào việc kiểm tra cả sản phẩm cuối đã hoàn thành cũng như các linh kiện tạo nên thành phẩm đó.    

Các yếu tố chính trong hoạt động kiểm tra chứng nhận tại chỗ

Một yếu tố quan trọng trong hoạt động chứng nhận liên tục của chúng tôi là kiểm tra tại nhà máy, được thực hiện để xác nhận rằng sản phẩm đã được chứng nhận đang được sản xuất theo các yêu cầu của chứng nhận ban đầu.

Để sản phẩm có thể mang Dấu chứng nhận UL, nhà sản xuất phải có khả năng cung cấp bằng chứng xác minh rằng sản phẩm đó được chế tạo đáp ứng các yêu cầu của Quy trình Dịch vụ Giám sát. Điều này sẽ được xác nhận trong quá trình Kiểm tra Sản xuất Ban đầu.

Ngoài ra, một yếu tố quan trọng khác trong việc xác định tính tuân thủ các yêu cầu của UL Solutions là xác nhận rằng các vật liệu và thành phần được sử dụng trong sản phẩm có Chứng nhận UL phù hợp với phần mô tả tương ứng trong quy trình Dịch vụ Giám sát của UL Solutions, chẳng hạn như sử dụng các linh kiện được UL Công nhận hoặc UL Chứng nhận (Niêm yết). Việc này được xác định bằng cách xem xét các dấu chứng nhận của linh kiện và truy xuất nguồn gốc linh kiện thích hợp.

Khi cần thay đổi quá trình chế tạo đối với sản phẩm có Chứng nhận UL, quý khách phải gửi yêu cầu đến kỹ sư thực địa của UL Solutions tại địa phương để được hỗ trợ. Truy cập trang web Hướng dẫn khách hàng gửi thông tin sửa đổi cho UL Solutions để tìm hiểu thêm.

Có những tài liệu quan trọng được yêu cầu hoặc có thể hữu ích trong quá trình kiểm tra. Quý khách có thể tìm thấy các liên kết đến tài liệu ở bên dưới.

Lợi ích của hoạt động kiểm tra chứng nhận tại chỗ

Chúng tôi làm việc với quý khách từng bước một trong suốt vòng đời sản phẩm của quý khách. Các kỹ sư thực địa của chúng tôi có thể hỗ trợ nhu cầu sử dụng dịch vụ chứng nhận liên tục của quý khách, tạo mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Khi nhu cầu của quý khách thay đổi, chúng tôi cũng thay đổi cùng với quý khách, cung cấp hỗ trợ tùy chỉnh khi quý khách tiến hành ra mắt sản phẩm mới, điều chỉnh quy trình và có các cơ hội tăng trưởng. Sự tham gia liên tục của chúng tôi giúp bảo vệ khoản đầu tư mà quý khách đã thực hiện để đạt được Chứng nhận UL và mang lại lợi ích cho quý khách với vai trò là đối tác an toàn, bảo mật và bền vững đáng tin cậy trong suốt hành trình tuân thủ của quý khách.

Các dịch vụ chứng nhận liên tục toàn diện và giám sát thị trường của chúng tôi giúp thúc đẩy sự tuân thủ trong chuỗi cung ứng, giảm rủi ro và chi phí liên quan đến các sản phẩm không an toàn, đồng thời bảo vệ danh tiếng thương hiệu của bạn và tính toàn vẹn của Dấu UL mà bạn đã đạt được.

Bắt đầu với FUStart

FUStart là nguồn lực hỗ trợ quý khách chuẩn bị cho quá trình kiểm tra và đánh giá tại nhà máy do đội ngũ kỹ sư thực địa của chúng tôi thực hiện. Quý khách có thể tự mình xem thông tin tổng quan của FUStart hoặc xem cùng với kỹ sư thực địa UL Solutions được chỉ định cho tài khoản khách hàng của quý khách. Công cụ này là nguồn lực đào tạo quan trọng giúp quý khách thực hiện liền mạch các yêu cầu giám sát của chúng tôi và duy trì sự tuân thủ và chứng nhận liên tục sau khi vượt qua thử nghiệm chứng nhận sản phẩm của UL Solutions.

Khi xem xét công cụ FUStart cùng với đội ngũ sản xuất, quý khách sẽ hiểu rõ hơn các chính sách và yêu cầu của chúng tôi đối với quy trình sản xuất sản phẩm có Chứng nhận UL và có thể lập kế hoạch sản xuất và lưu giữ tài liệu của mình.

Tải xuống bản sao của công cụ FUStart bên dưới, bằng nhiều ngôn ngữ.

Hãy liên hệ với chúng tôi

Để tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc trao đổi trực tiếp với kỹ sư thực địa tại địa phương.

Liên hệ với chúng tôi

Marks and Labels

UL Solutions is a global leader in testing, inspection, certification, auditing and validation. The UL Mark is the single most accepted Certification Mark in the United States, appearing on 22 billion products annually. 

Learn more

Customer Center

As a customer of UL Solutions, we want to provide you with the knowledge needed to navigate your journey with us – providing you the expertise and insights necessary to solve your critical business challenges.

Learn more