Skip to main content
  • White Paper

Hướng dẫn an toàn dành cho sản phẩm nội thất

Hiểu biết về an toàn điện cho đồ nội thất có thể giúp giảm thiểu rủi ro và thách thức trong ngành nội thất.

Modern office with new furniture

Ngành công nghiệp đồ nội thất đang thay đổi nhanh chóng. Do đó, các nhà sản xuất đồ nội thất và chuỗi cung ứng phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan về an toàn và tuân thủ. Ví dụ như, khi số người làm việc từ xa và cơ hội học tập trực tuyến đang mở rộng, nhu cầu cũng gia tăng đối với phân khúc đồ nội thất kết hợp giữa thương mại và dân cư (hay “resimercial”) và đồ nội thất điện khí hóa, đồ nội thất mà người tiêu dùng có thể dễ dàng di chuyển và thích nghi với các mục đích sử dụng trong môi trường khác nhau. Những xu hướng này đi kèm với những cân nhắc về tính an toàn cao hơn, chẳng hạn như tính dễ cháy, hàm lượng hóa học và khí thải hóa học.

Việc tìm hiểu về bối cảnh của tính an toàn xoay quanh các sản phẩm này sẽ giúp bạn giảm thiểu các mối nguy hiểm tiềm ẩn liên quan đến tính an toàn của sản phẩm đồ nội thất và xây dựng niềm tin của khách hàng vào sản phẩm của bạn. Luôn cân nhắc về tính an toàn khi thiết kế sản phẩm và sử dụng các linh kiện được chứng nhận sẽ giúp giảm thiểu khả năng bị thu hồi, mất doanh số và tài chính, và thiệt hại đối với danh tiếng thương hiệu của bạn, đây là những sự cố có thể xảy ra do thương tích hoặc sự phá hủy tài sản.

Các chuyên gia của UL đã chia sẻ kiến thức chuyên sâu trong hướng dẫn miễn phí về tính an toàn của sản phẩm đồ nội thất. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ:

  • Hiểu rõ tổng quan về các mối nguy tiềm ẩn liên quan đến các sản phẩm nội thất bằng cách xác định các loại rủi ro phổ biến, bao gồm tổng quan về các Tiêu chuẩn UL khác nhau cho đồ nội thất, cũng như cách áp dụng tiêu chuẩn này cho sản phẩm của bạn
  • Am hiểu về thiết kế để đảm bảo tính tuân thủ, cũng như các chi tiết an toàn cần cân nhắc khi thiết kế sản phẩm, bao gồm tầm quan trọng của các linh kiện được chứng nhận
  • Các chương trình chứng nhận được đề xuất để giúp giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các sản phẩm đồ nội thất
  • Các nguồn thông tin hữu ích khác
Tải “White Paper” của chúng tôi
Furniture

Furniture products safety guide - Vietnamize

395.61 KB

Các giải pháp an toàn cho đồ nội thất

Tìm hiểu về các giải pháp thử nghiệm và chứng nhận an toàn cho đồ nội thất được công nhận trên toàn cầu của UL dành cho các nhà sản xuất và bán lẻ đồ nội thất.

Tìm hiểu thêm

Hoàn thành biểu mẫu ngắn này để truy cập hướng dẫn về tính an toàn của sản phẩm đồ nội thất.

Please wait…