Skip to main content
Thu Jun 11
  • Live Webinar

Webinarium: Nowe Ramy Prawne - zmiana przepisów w Dyrektywach Unijnych

  • Live Webinar

W przyszłym roku wchodzą w życie Nowe Ramy Prawne (NLF) zmieniające przepisy dotyczące Dyrektyw Nowego Podejścia (między innymi dyrektywy niskonapięciowej (LVD), EMC, R&TTE). Webinarium podsumowuje najważniejsze elementy pozwalając producentom, importerom oraz dystrybutorom lepiej przygotować się do nadchodących zmian we wszystkich Dyrektywach oraz związanych z nimi nowych obowiązków. Podczas spotkania wymienione zostaną szczegóły zmian w Dyrektywie Niskonapięciowej (LVD) oraz lista innych Dyrektyw wchodzących w zakres Nowych Ram Prawnych już bez szczegółowego omówienia.

Proponowane tematy
  • Czym są Nowe Ramy Prawne (NLF)
  • Zakres, Podstawowe Zasady i Elementy NLF
    • Dyrektywa LVD
  • Jak UL może pomóc?
Szczegóły spotkania

Data: 11 Czerwca 2015 Godzina: 11:00 Czas trwania: 1,5 h

Rejestracja na webinarium

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Tel: +48 22 336 33 39 Email: [email protected]

Get in touch

Have questions, need specifics? Let's get this conversation started.

Help and support

How can we help?